Gizlilik Politikası

GİZLİLİK POLİTİKASI HÜKÜMLERİ 

SİTEMİZİ KULLANARAK VE ÜYE OLARAK, GİZLİLİK POLİTİKASI ve  KULLANICI SÖZLEŞMESİ'Nİ OKUDUĞUNUZU, İÇERİĞİNİ ANLADIĞINIZI VE HÜKÜMLERİNİ KABUL ETTİĞİNİZİ VE ONAYLADIĞINIZI KABUL, BEYAN ETMİŞ OLUYORSUNUZ.


1. TANIMLAR

En Uygun Teklif Grubu :  En Uygun Teklif Tanıtım Danışmanlık Ltd. Şti.

Kullanıcı : Site'ye üye olan ve Site'de sunulan Hizmet'lerden, işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi

Alıcı         : Site'de sunulan Hizmet'leri kullanmak suretiyle, Satıcı tarafından satışa arz edilen mal ve/veya hizmetleri satın alan Kullanıcı

Satıcı     : Site'de sunulan Hizmet'leri kullanmak suretiyle, hukuken mülkiyetini haiz bulunduğu ve mülkiyet üzerinde tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu mal ve/veya hizmetleri, diğer Kullanıcı'lara yönelik olarak satışa arz eden Kullanıcı

Site           : www.enuygunteklif.com isimli alan adlarından ve bu alan adlarına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi

En Uygun Teklif Grubu Hizmetleri (Kısaca "Hizmet"): Kullanıcı'ların Kullanıcı Sözleşmesi'nde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla, En Uygun Teklif Grubu tarafından, Site içerisinde ortaya konulan uygulamalar.2. KULLANICI KAYIT FORMU VE BİLGİ TOPLAMA

En Uygun Teklif Tanıtım Danışmanlık Ltd. Şti. bundan böyle En Uygun Teklif Grubu olarak anılacaktır, kullanıcıların www.enuygunteklif.com sitesi üzerinden ilettikleri kişisel bilgilerini, Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında, üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Kişisel bilgiler, adı soyadı, adresi, telefon numarası, e-posta adresi gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup kısaca Gizli Bilgiler olarak anılacaktır.

3. TİCARİ ÜRÜN VE HİZMET TANITIMI VE BİLGİLERİN GİZLİLİĞİ

Kullanıcı, yönetim panelinde ücretli veya ücretsiz Dükkan açabilir. Kullanıcı dükkan açtığında, Kullanıcı Profilinde Dükkanı Yöneten kişi olarak ad ve soyad bilgisi görüntülenmektedir. Bu bilgi siteyi ziyaret eden tüm kullanıcılara açıktır. Kullanıcı Yönetim Paneli Bilgilerim sekmesini kullanarak bu bilgileri değiştirebilir veya Ad Soyad bilgisi yerine varsa firma ünvanını yazabilir.

Kullanıcı eğer sistem üzerinde bir dükkan kaydı oluşturmuş ise, firma ünvanı, firma hakkında açıklama, ürün ve hizmet bilgileri, telefon bilgileri, web adresi vb. iletişim bilgileri , kullanıcının üyelik tipine göre açık yayınlanmaktadır. Kullanıcı hangi bilgilerin açık, hangilerinin kapalı olacağını Dükkan Yönetimi panelinden tercih edebilir, bu bilgileri değiştirebilir veya tamamen silebilir. Kullanıcının açık olarak yayınlanmasını istediği bilgiler, siteyi ziyaret eden tüm kullanıcılara açıktır.

Kullanıcı Dükkan açmadığı durumlarda, kullanıcıya ait iletişim bilgileri sitede açık olarak yayınlanmaz ve 3. kişilere gösterilmez. En Uygun Teklif Grubu , işbu Gizlilik Politikası ve Kullanıcı Sözleşmesinde tanımlı olan haller haricinde kişisel bilgileri herhangi bir şirket veya üçüncü kişilere açıklamayacaktır. En Uygun Teklif Grubu , kişisel bilgileri kendi bünyesinde müşteri profili belirlemek ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanabilecek ve sadece bu çalışmaların yapılması amacıyla 3.kişiler ile paylaşabilecektir.

En Uygun Teklif Grubu , Site'de yer alan Kullanıcı bilgilerini veya üyeliğe ilişkin Kullanıcı bilgilerini, Kullanıcı güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve iletişim sayfasında adı geçen grup şirketleri tarafından oluşturulan internet siteleri ve kendi bünyesindeki siteler ( www.enuygunteklif.com ) ile ilgili pazarlama, tanıtım ve iletişim yapmak ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

En Uygun Teklif Grubu , kullanıcılarına herhangi bir hizmeti ( ödeme altyapısı vb ) üçüncü bir taraf aracılığıyla sunduğu takdirde o hizmetin gerçekleşmesi için gerekli bilgiler üçüncü tarafa iletilir. Söz konusu taraf, bu bilgiyi hizmetin gerçekleştirilmesi dışında bir amaçla kullanamaz.
 

En Uygun Teklif Grubu , kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi, gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. En Uygun Teklif Grubu'nun gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, www.enuygunteklif.com sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, En Uygun Teklif Grubu'nun herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

4. YASAL HÜKÜMLER VE BİLDİRİMDE BULUNMA

Kullanıcı Sözleşmesi'nde de belirtildiği gibi, En Uygun Teklif Grubu , gerekli gördüğü durumlarda (özellikle çalıntı, kaçak veya sahte ürün satışlarında), Satıcı'ya önceden uyarıda bulunmaksızın,Satıcı hakkında gerekli yasal işlemin yapılması amacıyla, Cumhuriyet Savcılığı'na ve ilgili denetleme ve düzenleme kuruluşlarına şikayet veya ihbarda bulunabilir. Kullanıcı, Yasaklı Ürünler'in satışıyla bağlantılı olarak, En Uygun Teklif Grubu ihbarı ve/veya bilgi temini sonucu zarara uğraması durumunda, En Uygun Teklif Grubunu hiç bir isim veya sıfatla sorumlu tutmamayı ve her ne suretle olursa olsun tazminat talep etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı, aynı sebepten kaynaklanarak üçüncü kişi veya kurumlardan gelebilecek tazminat taleplerinde, En Uygun Teklif Grubunun, doğabilecek tazminat ve avukatlık ücretleri dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, tüm dava ve diğer yükümlülüklerini karşılamayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı, Site'de sergilediği ürünlerin tamamının, Türkiye Cumhuriyeti gümrük mevzuatı ve rejimine uygun olarak gümrük işlemine tabi tutulmuş ve serbest dolaşıma girmiş ürünler olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, En Uygun Teklif Grubu'nun kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple En Uygun Teklif Grubundan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 

5. COOKIES

En Uygun Teklif Grubu , kullanıcılara ve kullanıcıların www.enuygunteklif.com sitesinin kullanımına dair bilgileri, teknik bir iletişim dosyasını (Kurabiye-Cookie) kullanarak elde edebilir. Ancak, kullanıcılar dilerlerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler.

6. KULLANICI BİLGİSİ VE DÜKKAN BİLGİLERİ DEĞİŞTİRME VE SİLME
 

Tüm kullanıcılar, yönetim panelinde bulunan Üyelik İptali linkine tıklayarak, üyeliklerini istedikleri zaman iptal edebilirler, ayrıca sisteme ekledikleri firma bilgilerini, dükkan bilgilerini, ürün ve hizmet bilgilerini dükkan yönetimi panelini kullanarak değiştirebilecekleri gibi , Sil linkine tıklayarak sistemden silebilirler. Üyeliğiniz devam ettiği süre içinde, iş bu sözleşme yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

7. KULLANICI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ


a) Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site'nin Hizmet'lerinden faydalanırken ve Site'deki Hizmet'lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanıcı Sözleşmesi'nde yer alan tüm şartlara, Site'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.


b) Kullanıcı, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, En Uygun Teklif Grubu'nun kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple En Uygun Teklif Grubundan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


c) Kullanıcı'ların En Uygun Teklif Grubu tarafından sunulan Hizmet'lerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcı'ların sorumluluğundadır. Kullanıcı'ların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcı'ların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden En Uygun Teklif Grubu , doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

d) Kullanıcı'lar, Site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. En Uygun Teklif Grubu , Kullanıcı'lar tarafından En Uygun Teklif Grubu'na iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

e)Kullanıcı'lar, En Uygun Teklif Grubunun yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.

f) En Uygun Teklif Grubunun sunduğu Hizmet'lerden yararlananlar ve Site'yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcı'ların, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, En Uygun Teklif Grubu ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla En Uygun Teklif Grubu ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. En Uygun Teklif Grubu , Kullanıcı'ların Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

g) Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından Site'de sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı En Uygun Teklif Grubu'nun, En Uygun Teklif Grubu çalışanlarının veya yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. En Uygun Teklif Grubu, Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

h) Kullanıcı, En Uygun Teklif Grubunun Site üzerinden gercekleştireceği her türlü kampanya ve cekiliş kapsamında, kampanyalara ve cekişilere katılmaya hak kazanan kullanıcıların, kullanıcı bilgilerini kampanya ve cekiliş ile ilgili kişi ve kurumlarla paylaşacağını ve bu sebeple En Uygun Teklif Grubundan her hangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

İ) Kullanıcılar Site'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunmayacaklarını, aksi halde En Uygun Teklif Grubununun uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt eder.


En Uygun Teklif Grubu , işbu Gizlilik Politikası hükümlerini, dilediği zaman www.enuygunteklif.com sitesinde yayınlamak suretiyle tek taraflı olarak değiştirebilir. En Uygun Teklif Grubu'nun değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri, www.enuygunteklif.com sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.


Gazete İlan Bürosu

0216 640 27 55 - 0553 690 03 57


Cron